Köpa Viagra receptfritt

Köpa Viagra

Viagra Sverige - få till stånd ett mer tillfredsställande sexliv!

Slipp köer hos läkaren genom att köpa Viagra receptfritt

Sedan Viagra Sverige utvecklades av läkemedelsföretaget Pfizer har det kommit att bli världens i särklass mest populära läkemedel för behandling av erektil dysfunktion, det vill säga, oförmåga att få tillräcklig erektion av penis för att kunna genomföra ett tillfredsställande samlag. Viagra Sverige hör till en grupp av läkemedel som kallas PDE5-hämmare och innehåller det aktiva ämnet sildenafil. Detta utvecklades först i syfte att behandla kärlkramp, men snart upptäckte man att substansen hade andra egenskaper och deltagare i tester av det uppgav att deras sexuella förmåga förbättrats. Sedan Viagra lanserades 1998 har det hjälpt miljontals män över hela världen att få en välkommen eller en förlängd erektion. Här finns möjligheten att köpa Viagra receptfritt och få bukt med erektionsproblemen i dag!Rekommenderad dosering

Viagra Sverige tas i form av en tablett via munnen. Läkemedlet finns i tre olika doseringar på 25 mg, 50 mg respektive 100 mg. Tabletten på 50 mg brukar vara rekommenderad startdosering och beroende på initiala resultat finns sedan möjlighet till ökad eller reducerad dos. Det är viktigt att man följer de anvisningar om dosering som ges eftersom man då får bästa möjliga resultat av behandlingen och risken för biverkningar samtidigt minskar.

Effekt

Viagra verkar genom att hämma fosfodiesteras typ 5 vilket är ett särskilt enzym i kroppen. När detta sker ökar blodflödet till penis och svällkropparna fylls med blod; tillsammans med sexuell stimulans är det därmed lättare att få eller upprätthålla en erektion (utan sexuell stimulering ger Viagra ingen effekt). Det tar mellan en halvtimme och en timme innan läkemedlet börjar verka, och sedan man har tagit tabletten varar möjligheten att genomföra ett samlag i cirka fem timmar.

Man kan svälja tabletten tillsammans med lite vatten och det går bra att ta den med eller utan mat. Äter man en kraftig måltid vid samma tillfälle kan effekterna emellertid bli lite fördröjda. Man bör undvika att dricka stora mängder alkohol i samband med att man tar tabletten då detta tillfälligt kan minska förmågan att få erektion.

Möjliga biverkningar, bieffekter och kontraindikationer

Viagra kan liksom alla läkemedel orsaka biverkningar och bieffekter även om dessa är mycket sällsynta. Vanligen är de biverkningar som rapporteras i samband med bruk av Viagra lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.

Den vanligaste biverkningen är huvudvärk (uppträder hos 1 av 10 användare). Andra relativt vanliga biverkningar som patienter i kliniska studier har uppgett sig uppleva är ansiktsrodnad, yrsel, nästäppa och matsmältningsproblem. Vissa uppger att deras syn påverkats genom att färgseendet förändrats, att de fått minskad synskärpa eller att de blivit mer ljuskänsliga eller fått dimsyn (uppträder hos 1-10 av 100 användare). Bland de mindre vanliga biverkningarna nämns bland annat hudutslag, kräkningar, ögonirritation, blodsprängda ögon, ögonsmärtor, dubbelseende, snabba eller oregelbundna hjärtslag, muskelsmärta, sömnighet, bröstsmärtor, minskad känsel, öronringningar och svindel (hos 1-10 av 1 000). Till de sällsynta biverkningarna (vilka uppträder hos 1-10 användare av 10 000) hör högt blodtryck, lågt blodtryck, stroke, svimning, näsblod och plötsligt förlorad eller nedsatt hörsel.

Tar man flera läkemedel samtidigt finns risken att de påverkar varandra och det kan bli nödvändigt att reglera doseringarna eller avstå från något av dem. Därför ska man alltid rådfråga sin läkare om man tänkt börja med ett nytt läkemedel, också när man valt att köpa Viagra Sverige receptfritt. Viagra får i synnerhet inte kombineras med nitrater (till exempel glycerylnitrat) som används för att lindra kärlkramp eftersom det kan leda till ett kraftigt blodtrycksfall som kan framkalla ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt. Det är likaså mycket farligt att använda tillsammans med amylnitrit då effekten kan bli densamma som för nitrater, och det ska heller aldrig tas tillsammans med hiv-proteashämmare (till exempel läkemedel som innehåller ritonavir) eller alfablockerande läkemedel.

Viagra ska inte tas om man har en sjukdom som innebär att man bör undvika sexuell aktivitet eller om man har nedsatt leverfunktion. Tar man något annat läkemedel mot impotens ska man inte kombinera detta med Viagra om inte en läkare har rekommenderat det. Får man biverkningar i form av synförändringar eller yrsel ska man låta bli att köra bil. Läs alltid bipacksedeln för en fullständig lista på kända biverkningar. Viagra Sverige är avsett för män i alla åldrar över 18 år. Genom att köpa Viagra receptfritt är det inte längre nödvändigt att köa hos läkaren.  • TiOnToFr
  • Swedish

  • Instagram Apoteket Sverige


  • partners till apoteket
Potensmedel Sverige