Köpa Generisk Cialis

Generisk Cialis

Generisk Cialis har hjälpt många män som lider av impotens. Läkemedlet innehåller tadalafil, en så kallad PDE5-hämmare. Detta gör att blodet kring svällkropparna i penis slappnar av, vilket underlättar blodflödet och därmed erektionen.

Som användare av generisk Cialis kan man vara spontanare än om man använder andra impotensmedel, eftersom Cialis är verksamt i kroppen längre än något annat impotensmedel. Med hjälp av Cialis kan man uppnå en tillfredsställande erektion när som helst under de 36 timmar medlet är effektivt.

För att använda läkemedlet ska man vara man, ha fyllt 18 år och uppleva problem med att uppnå tillräckligt hård erektion. Cialis fungerar för nästan alla som provar det. Endast ett fåtal användare har upplevt biverkningar. Innan man ber en läkare skriva ut läkemedlet bör man meddela om man äter några mediciner sedan tidigare.Rekommenderad dosering

Enbart den som har ordinerats generisk Cialis får äta läkemedlet, och det får endast intas en gång under en 24-timmarsperiod. 10 mg och 20 mg är de vanligaste doseringarna. Vilken dosering som passar bäst är individuellt, det beror på medicinska förutsättningar och användning av andra läkemedel. 10 mg är den rekommenderade dosen. Tabletten intas 30 - 60 minuter före den sexuella aktiviteten. Dosen kan höjas eller sänkas beroende på hur bra den fungerar. Maxgränsen går vid 20 mg. Hur stor dos man ska ta avgör ens läkare. Det är viktigt att säkerställa att det har gått 24 timmar sedan man tog den senaste dosen, innan man tar en ny dos. Cialis kan intas både tillsammans med eller utan mat.

Effekt

Generisk Cialis är effektivt inom 30 minuter och upp till 36 timmar. Läkemedlet ger endast erektion vid upphetsning och fungerar som ett hjälpmedel när man vill ha samlag inom de 36 timmarna. Väljer man att ta pillret en fredagskväll kommer det att verka ända till söndagen. Av denna anledning har läkemedlet kommit att kallas "helgpillret".

Möjliga biverkningar och kontraindikationer

Liksom andra läkemedel har Cialis vissa biverkningar. Vid enstaka tillfällen har användare av Cialis upplevt nästäppa, ryggsmärta, matsmältningsbesvär, huvudvärk, yrsel, smärta i muskler, rodnad och svullna ögonlock. Dessa biverkningar har dock inte förekommit hos fler än två procent av patienterna i de kliniska studier som har gjorts. Färre än två procent av männen har upplevt högt blodtryck, inflammation i halsen, sömnlöshet, muntorrhet, eksem, migrän och erektioner som varat längre än fyra timmar. Dessa biverkningar är alltså mindre vanliga. Effekterna av läkemedlet har i stället visat sig vara mycket positiva, då närmare 80 procent av männen som deltog i undersökningen kunde genomföra samlag tack vare Cialis.

Det finns en risk att läkemedlet sänker blodflödet till synnerverna, vilket kan orsaka plötsligt synbortfall. Detta är mest sannolikt för män med diabetes, högt kolesterolvärde, hjärtsjukdomar eller ögonproblem sedan tidigare och män som röker eller är över 50 år gamla. Denna biverkning är dock mycket ovanlig, men om man får ett plötsligt synbortfall ska man omedelbart se till att få akutvård.

Man ska inte blanda Cialis med alkohol, CYP3A4-hämmare, alfablockerare, teofyllin och nitrater. Tar man läkemedlet tillsammans med stora mängder alkohol kan hjärtfrekvensen öka, blodtrycket kan sjunka och yrsel och huvudvärk kan uppkomma. Tas Cialis tillsammans med ett läkemedel som hämmar CYP3A4-enzym i levern kan besvärliga biverkningar uppstå, eftersom CYP3A4-enzymet bryter ner Cialis. Lågt blodtryck kan vara en följd av Cialis tillsammans med alfablockerare. Blodtrycket kan sjunka så lågt att det blir farligt, men detta förekommer inte ofta. Att äta teofyllin tillsammans med Cialis kan vålla förhöjd hjärtfrekvens. Man kan äta teofyllin samtidigt som Cialis, men i så fall bör man sänka sin dosering av Cialis. Det är viktigt att aldrig ta Cialis tillsammans med någon annan nitratmedicin. Denna kombination kan orsaka ett våldsamt blodtrycksanfall som kan leda till yrsel eller i värsta fall hjärtinfarkt. Nicorandil, nitroglycerin och amylnitrit räknas till nitratmediciner.

Att ta Cialis samtidigt som mediciner mot högt blodtryck kan potentiellt framkalla extra blodtrycksfall. Ifall detta sker bör man vara medveten om man kan känna sig yr, men detta har sannolikt ingen stor betydelse. Säkerheten i en kombination av avvändning av Cialis samtidigt med andra behandlingar har inte fastställts, så man bör undvika Cialis i samband med andra behandlingar.

Lider man av njursjukdomar ska man inte ta högre dosering av generisk Cialis än 5 mg, och inte heller mer än 10 mg under en 48-timmarsperiod. Män med leversjukdomar får max ta 10 mg om dagen. Har man en svår leversjukdom ska man inte använda Cialis över huvud taget. I dessa fall kan en läkare emellertid rekommendera alternativ medicin.

Kvinnor och ungdomar under arton år ska inte använda impotensbehandlingar. Cialis förvaras i en temperatur under 30 grader, i sin originalförpackning, utom räckhåll för barn.  • TiOnToFr
  • Swedish

  • Instagram Apoteket Sverige


  • partners till apoteket
Potensmedel Sverige