Köpa Apcalis Oral Jelly

Apcalis Oral Jelly

Apcalis Oral Jelly har seglat upp och blivit ett mycket populärt alternativ bland de potenshöjande medel som finns på marknaden. Preparatets verksamma ämne är tadalafil, vilket är detsamma som i till exempel Cialis. Det finns flera anledningar till att Apcalis Oral Jelly är så omtyckt. Framför allt är det på grund av att tadalafil har en oerhört lång verkningstid i kroppen jämfört med många andra liknande ämnen. I hela 36 timmar kvarstår effekten av medlet, vilket gör att man inte behöver planera exakt när den sexuella aktiviteten ska äga rum, utan kan känna sig friare och mer spontan. En annan orsak till att så många väljer Apcalis Oral Jelly är att preparatet kommer i form av en geléliknande vätska. Det gör att man slipper det obehag som många känner inför att svälja hela tabletter, och dessutom tas medlet snabbt upp av kroppen genom munhålan och börjar verka nästan direkt.
Rekommenderad dosering

Praktiskt förpackade i portionspåsar är detta läkemedel smidigt att ha med sig och enkelt att inta. En portionspåse innehåller 20 mg, vilket är en vanlig rekommenderad dos. Även om medlet går ut i kroppen och börjar verka så gott som direkt bör man ge det 30-45 minuter för att uppnå full effekt. Apcalis Oral Jelly har som sagt formen av en geléaktig vätska som löses upp i munnen. Det rekommenderas att man behåller vätskan i munnen en stund så att de aktiva ämnena tas upp av slemhinnorna. Det gör att de snabbare går ut i kroppen jämfört med om medlet sväljs direkt. Det fungerar bra att ta Apcalis Oral Jelly ihop med mat, men man bör se upp lite om måltiden varit väldigt fettrik, då detta kan göra att effekten av preparatet försenas. Det har visat sig att grapefrukjuice kan förta effekten, varför det är bra att undvika denna dryck när man använder medlet. Stora mängder alkohol motverkar förmågan att få erektion rent generellt, så det är något man bör ta med i beräkningen då det kan göra att man inte får det förväntade resultatet av läkemedlet. Man rekommenderas inte ta mer än en dos om dagen.

Apcalis Oral Jelly ger långvarig effekt

Den stora fördelen med tadalafil, som ingår i Apcalis Oral Jelly, är den långvariga effekt som det ger. Så länge som 36 timmar är ämnet verksamt i kroppen och gör det alltså lättare att få erektion under hela denna tidsperiod. Ibland kallas tadalafil för "helgpillret" eftersom en dos som intas på fredagskvällen varar i stort sett hela helgen. Man får inte erektion av enbart läkemedlet utan det krävs att man också tillför sexuell stimulans. I och med att preparatet tas upp via slemhinnorna och går ut i blodet relativt snabbt är det många som upplever att det börjar verka redan efter 15 minuter. Helt säker på att få ut maximal effekt av läkemedlet kan man vara efter cirka 45 minuter. Det som tadalafil gör i kroppen är, enkelt uttryckt, att det stöttar vissa processer och hämmar andra. Tadalafil uppmuntrar den substans som ser till att man får erektion, genom att låta musklerna runt blodkärlen i penis slappna av så att blodflödet till kärlen kan öka. Därefter ser tadalafil till att erektionen varar längre, genom att hämma den substans som vill stoppa erektionen, PED5. På så sätt förblir musklerna avslappnade och erektionen varar så länge som behövs för att ha ett tillfredsställande samlag.

Möjliga biverkningar och kontraindikationer med Apcalis Oral Jelly

All användning av läkemedel för med sig en risk för att drabbas av oönskade bieffekter. Biverkningarna av Apcalis Oral Jelly har dock visat sig vara lindriga i förhållande till många andra liknande preparat, mycket tack vare de låga doserna. De vanligaste biverkningarna som rapporterats är huvudvärk, muskelvärk och lätt yrsel. I ytterst sällsynta fall kan allergiska reaktioner uppstå och om detta händer bör man avstå helt från att använda preparatet. Män som äter mediciner som innehåller nitrater bör inte heller ta Apcalis Oral Jelly då kombinationen av dessa båda mediciner kan orsaka kraftiga blodtrycksfall. Då det inte går att förutse exakt hur en individ reagerar på ett läkemedel är det viktigt att man läser bipacksedeln noga för att informera sig om de sidoeffekter man eventuellt kan vänta sig.  • TiOnToFr
  • Swedish

  • Instagram Apoteket Sverige


  • partners till apoteket
Potensmedel Sverige